top of page

ספר השיאים והנפלאות #3

ספר השיאים והנפלאות #3, המזוזה היקרה והמפורסמת ביותר בעולם, 2011

המזוזה היקרה והמפורסמת ביותר בעולם

מזוזת הענק שכתב אמן היודאיקה הירושלמי, סופר־סת"ם ומגיה מוסמך, הרב אברהם בורשבסקי היא המזוזה היקרה והמפורסמת ביותר בעולם. הר' אברהם בורשבסקי החל בכתיבת המזוזה בכ"ה בחודש אייר ה'תשס"ד (שנת 2004) בעיקר כדי לגרום לאנשים להתעניין במצוות המזוזה ובכתוב בה: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". גודלו של קלף המזוזה הוא 94 על 76 ס"מ, והוא שוכן בבית־מזוזה המתנשא לגובה של 1,1 מטר. גובהן של האותיות, שנכתבו בכתב בית־יוסף מהודר בתכלית ההידור הוא 2 ס"מ, והכתיבה נשלמה בתוך ארבעה ימים ביום כ"ח באייר ה'תשס"ד.

הגאון הרב מרדכי קליין נשאל האם יש בעייה הלכתית כלשהיא בכתיבת מזוזה גדולה כל כך, והשיב שאין שום בעייה הלכתית במידת המזוזה וייתכן שיש בכך אפילו הידור מצווה.

המזוזה הייתה לנגד עיניו של הגר"מ קליין שליט"א, ועברה הגהה של כל אות וכל תג על ידי מומחי "מכון פאר" בבני־ברק. עם סיום הכתיבה, התפרסמה המזוזה בכלי התקשורת העולמיים בתואר "המזוזה הגדולה ביותר בעולם". כלי התקשורת הסבירו בכלליות את מצוות המזוזה וכך נחשפו מיליוני איש ברחבי כל העולם ליופי ולחן של תורת ישראל, ונגרם קידוש ה' גדול. הרב ישראל יו"ד שליט"א, ראש "מכון פאר", אמר שהמזוזה הזאת מקיימת בפשיטות את דברי הפסוק: "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ד' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ" (דברים כ"ח, י).

המזוזה נרכשה בשנת 2009 על־ידי יהודי אמיד מחו"ל תמורת הסכום הגבוה ביותר אשר שולם אי־פעם עבור מזוזה כשרה - $51,361 (חמישים ואחד אלף שלוש מאות שישים ואחד דולר ארה"ב). הסכום שבו נמכרה המזוזה לא הושג במכירה פומבית, ואיננו מקרי. המספר 51,361 הוא הסכום הכולל של כל הערכים המספריים (גימטריות) של כל אותיות הפרשיות הכתובות במזוזה*. המזוזה מוצגת כיום במוזיאון הקליגרפיה במוסקבה.


מזוזת ענק בדלת רגילה

עם סיום כתיבת מזוזת הענק על ידי הרב אברהם בורשבסקי, התעוררה שאלה האם ניתן לקבוע את מזוזה שגובהה למעלה ממטר, במשקוף ביתי רגיל שגובהו כשני מטר, או שמא יש לקובעה במשקוף גבוה במיוחד, בכדי שהמזוזה תהיה רק בשליש העליון של הדלת. השאלה הועברה לשולחנו של פוסק הדור - הרה"ג בעל 'שבט הלוי' הגר"ש ווזנר שליט"א, שפסק כי ניתן לקבוע את המזוזה הגדולה בכל דלת רגילה, והעיקר להקפיד שלפחות חלק מהמזוזה יהיה בשליש העליון של הדלת.


~

*כולל כל מה שכתוב בצד השני של קלף

17 views
bottom of page